Skoleprog.no

Dette er en nettside under utvikling. Nettsiden brukes som en læringsressurs innen programmering, for å vise eksempler på hva man kan programmere sammen med elevene og ikke minst vise hvordan et systematisk arbeid med programmering på skolen kan brukes til å produsere nye hjelpemidler i undervisningen. Ved å bruke JavaScript og HTML5 i kodingen, har vi den korteste veien fra et spennende programmeringsprosjekt til en ny læringsressurs - til nytte for elever og lærere.