Skoleprog.no

Dette er en nettside under utvikling. Nettsiden brukes som hjelpemiddel til kompetanseutvikling innen programmering; for meg, for mine lærerkollegaer og ikke minst mine elever. Teknologien som anvendes er HTML/JavaScript.